Legeringstillegg Februar 2020

Legering er en vesentlig andel av prisen for rustfritt og endrer seg kontinuerlig. Her finner du ut hva legeringstillegget blir for kjøp fra vårt lager i inneværende måned.

Kommentar for denne måned: Nikkel ser ut til å ha stoppet fallet og stabilisert seg rundt 14 000 USD/MT i denne omgang, ned fra toppen på 18 400 USD/MT i september. Likevel ser i en nedgang for februar måned på legeringstillegget med noen ti-øringer.​

Tillegget finner du her

Relaterte artikler