Legeringstillegg - August 2020

Legeringstillegget for august endrer seg lite mot juli.

Legering er en vesentlig andel av prisen for rustfritt og endrer seg kontinuerlig. Her finner du ut hva legeringstillegget blir for kjøp fra vårt lager i inneværende måned.

Kommentar for denne måned:

Legeringstillegget for august endrer seg lite mot juli. Sterkere NOK, spesielt mot USD, tar opp mye av økningen i nikkelprisen siste 30 dager.​

Tilleggene finner du her

Relaterte artikler