Uttalelse rundt koronavirus

Uttalelse rundt koronavirus

Til våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere.

I Norsk Stål er HMS en førsteprioritet, og vi tar fortløpende tiltak i forhold til koronaviruset. Vi forholder oss til Folkehelseinstituttet sine anbefalinger, og tar også ytterligere strengere aksjoner for å minimere risikoen for smitte. Det er ikke påvist noe smitte hos noen av Norsk Stål sine ansatte. Vi følger utviklingen tett og innretter oss fortløpende etter tiltak fra offentlige myndigheter.

Vi opprettholder normal drift, og våre leveringer vil inntil videre gå som planlagt.

Tiltak hos Norsk Stål

Vi følger Folkehelseinstituttet sine anbefalinger og har også tatt ytterligere tiltak. Vi har blant annet internt reiseforbud, en hoveddel av funksjonærene jobber hjemmefra og det er strenge krav til hånd- og hostehygiene. Reise- og møtevirksomheten og sosial omgang er begrenset til det som er ytterst nødvendig i jobbsammenheng. Vi oppfordrer alle også til å vurdere tiltakene våre privat. Dette er bare noen av tiltakene som vi håper vil bidra til at vi unngår spredning av dette viruset.

Smittefare av produktene?

Levetiden for viruset som utgjør smittefare varer fra noen timer til flere dager avhengig av faktorer som luftfuktighet, temperatur og overflate. Lagrings- og transporttiden på våre produkter overskrider som regel perioden for smittefare, samt at materialene i utgangspunktet håndteres med minimal kontakt. Samtidig så følger våre operatører og transportører strenge retningslinjer for håndtering av produktene.

Leverandørkommunikasjonen opprettholdes

Vi har løpende kontakt med leverandører for å holde oss oppdatert. Effekten så langt på våre leveranser har vært begrenset, med noen mindre forsinkelser på utvalgte varer. Norsk Stål oppfordrer også våre leverandører til å ta sine forholdsregler for å begrense smitte. Vi vil fortsette å holde god dialog for å sikre at vi fortsetter å levere som avtalt.

Relaterte artikler