Per Ellinger tildelt hederspris under Norsk Ståldag

Per Ellinger tildelt hederspris under Norsk Ståldag
Norsk Stål- veteranen Per Ellinger stakk av med Norsk Ståldags hederspris under Ståldagen 3. november. Vi gratulerer!

Norsk Stål var godt representert under årets ståldag 3. november på Grand Hotel i Oslo. I år var hovedtemaene økonomi og marked, med miljø og det grønne skiftet som et gjennomgående tema hos alle foredragsholderne.

Høydepunktet i år var uten tvil da vi kunne gratulere vår pensjonerte produktsjef på lange produkter, Per Ellinger, med tildelingen av årets hederspris Stålprofilen. Hedersprisen tildeles personer som har jobbet for stålets fremme og som har gjort en spesiell og fremtredende innsats for stålbyggingens utvikling i Norge, på land eller til vanns.

Per Olaf Ellinger er et kjent navn for de fleste i stålbransjen. Han startet sin karriere hos Daval og har vært innom flere kjente firmaer som Weland, Setsaas, CCB, British Steel og de siste årene i sin arbeidskarriere var han hos Norsk Stål. Han tilegnet seg stor kunnskap og erfaring når det gjelder standard stålprodukter – og stål til bygg, bruer, olje/gass og vannkraftverk. Per har vært en aktiv deltaker og bidragsyter på mange av Norsk Stålforbunds arrangementer gjennom mange år og har jevnlig holdt foredrag for studenter om stål med stor glød og entusiasme.

- Norsk Stålforbund

Per har jobbet hos Norsk Stål i forskjellig kapasitet fra 2002 og frem til han ble pensjonert. Hans kollegaer beskriver han som en eksepsjonelt kunnskapsrik mann, som elsket å lære andre i bransjen om det han kan aller best – stål. Ikke minst var han som kollega alltid positiv, blid, løsningsorientert og en stor støtte for sine kollegaer.

Alle hos Norsk Stål gratulerer Per hjertelig med den velfortjente prisen!

Avbildet: Norsk Ståls administrerende direktør Helge Runer (t.v) og Per Ellinger (t.h)

Relaterte artikler