Nye fraktpriser

Nye fraktpriser

Norsk Stål har fokus på kvalitet- og kostnadskontroll, og er en samfunnsbevisst aktør i markedet.

Transport og logistikk kjeden møter også neste år utfordringer i form av økte kostnader og regulatoriske krav.
Den største kostnadsøkningen 2019, utover den generelle, kom fra bompenger og vesentlig bortfall av rabattordninger bom/ferge.

Saker som vil påvirke det generelle prisbildet fremover er strengere kabotasjeregler, høyere lønninger for såkalte «utstasjonerte sjåfører»,
krav om smart fartsskriver også for godsvarebiler og retur for alle kjøretøy til hjemlandet senest hver 8. uke.

Som følge av våre økte kostnader, regulerer vi våre generelle fraktpriser fra 14.01.2020 med 4,9%

De nye prisene finner dere her

Relaterte artikler