Norsk Stål investerer i robotteknologi

Norsk Stål investerer i robotteknologi
Selv med nesten 200 års historie bak oss, er Norsk Stål frempå med investeringene sine.

Etter et vellykket pilotprosjekt, skal roboten i Søgne offisielt inn i produksjon. 

Som første bedrift i Skandinavia har Norsk Stål i Søgne nå fått installert en robot levert av selskapet Pedax, som også leverer de store maskinene som bearbeider stålet i produksjonen vår.

- Dette gi en betydelig forbedring av arbeidsmiljøet inkludert HMS, og i tillegg kan produksjonen gå uten stopp når den som betjener maskinen skal ta unna produktene for pakking, forklarer Andre Homme til N247

Roboten som er installert tar imot bøylene fra den store kutte- og bøyemaskinen og kan deretter legge disse på et rullebord eller henge profilene på et stativ. Operatøren kommer da ikke i direkte nærkontakt med kuttemaskinen og henter de ferdige produktene fra en «mellomstasjon», noe som gir bedre tid til videre pakking. 

Å få en slik robot på plass har gitt oss enmer moderne og trygg produksjon, samtidig som at det gir et bedre arbeidsmiljø for operatørene våre. 

Relaterte artikler