Covid tillegg for levering på byggeplass

Covid tillegg for levering på byggeplass
Norsk Stål innfører et tilleggsgebyr for varelevering på byggeplass.

Forskrift om smitteverntiltak på byggeplasser i Oslo kommune FOR-2021-03-02-578

Hjemmel: Fastsatt av byrådet i Oslo kommune 2. mars 2021 med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 og bystyrets vedtak 330/00 nr. 2 – Smittevernplan for Oslo, jf. sak 303/16.

Forskriften innebærer at våre sjåfører som leverer varer på byggeplasser i Oslo kommune må testes for Covid-19 hver 7. dag.

Med byggeplass menes alt bygg- og anleggsarbeid som vil vare utover 15 virkedager eller den forventede arbeidsmengde overstiger 250 dagsverk.

I første omgang gjelder forskriften til og med 23. mars men det er grunn til å tro at den blir forlenget.

Våre sjåfører må derfor jevnlig inn til testing.

Dette medfører ekstra kostnader for oss som vi må få dekket inn.

Det vil derfor komme et Covid-19 tillegg på alle leveranser til byggeplasser i Oslo kommune så lenge forskriften varer med kr 250,- pr. ordre, uavhengig om vi har flere ordre på samme leveringsadresse og dag.

Last ned pdf. versjon av dokumentet her!

Relaterte artikler