Stropper

Produktgruppe: 1001

Stropper ifølge EN 1492-1 med SWL 2 tonn

Emballering kan tilkomme etter behov for å hindre skader og unngå at produktet forringes under videre håndtering og transport