Paller

112

Paller av typen Europall EPAL 1
Produsert ifølge EPALs tekniske reguleringer

Emballering kan tilkomme etter behov for å hindre skader og unngå at produktet forringes under videre håndtering og transport