KOBBERPLATER GLØDDE BLANKE

Kobberplater glødde
Hardhet på HV 40-65
Prøverapport ifølge EN 10204-2.1

Veiledning til lagring, transport og emballering