Her er bedriftens godkjente sertifiseringer som er revidert av en tredjepart.

For produktsertifikater til dine varer vennligst se her

Informasjon om våre styringssystemer innen Kvalitetsstyring (KS) og HMS/Miljøstyring
For information in English, please see here

ISO 9001:2015 – Ledelsessystemer for kvalitet / Quality Management System


ISO 14001:2015 – Ledelsessystemer for miljø


ISO 45001:2018 – Ledelsessystemer for arbeidsmiljø / Occupational Health and Safety Management System


EPIM JQS kvalifisert leverandør til olje, gass og energindustrien


EN 1090 – Byggevaredirektivet


NS-EN 10080:2005 | NS 3576-2:2012 | NS 3576-3:2012               

Produksjonskontroll av bearbeidet kamstål og kveil i kvalitet B500NB og B500NC


Registrert leverandør for bygg, anlegg, forvaltning, forsikring og eiendom


Environmental Product Decleration (EPD)


Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)