6000 tonn armering til Follobanen

Bane NOR bygger Follobanen med nytt dobbeltspor mellom Oslo S og Ski. HAB Construction AS utfører byggingen av parsell Oslo S - Bispegata.

Prosjektet omfatter nyetablering av massive betongkonstruksjoner, kompliserte ombygginger av eksisterende betongkulverter, jetpeling, utgraving og tilbakefylling, føringsveier for kabler og ledninger, spuntavstivinger samt veibygging.

Alt arbeid utføres under nøye HMS-, KS- og miljøovervåkning, og i umiddelbar nærhet til trafikkerte togspor, bil-, sykkel- og gangtrafikk.

Norsk Stål leverer alt av armering til HAB sin kontrakt, omtrent 6 000 tonn.

Relaterte artikler