VIKTIG MELDING! SEND OSS FAKTURA ELEKTRONISK

 

Vi ber om at alle fakturaer sendes oss elektronisk på følgende e-mail:  skanlev@norskstaal.no 
Send oss en e-mail pr. faktura, evt. fakturavedlegg sendes i den samme filen. Fakturaen må være i PDF-format.

Med elektronisk faktura får du raskere og mer effektive prosesser, samtidig som det reduseres feil og manuelt arbeid hos alle involverte parter.

Takk for hjelpen !